Adli Bilimler Ne İş Yapar?

Adli Bilimler Ne İş Yapar? Adli bilimler, suç mahallinde delillerin toplanması, analiz edilmesi ve suçlu belirlemek için kullanılan bilimsel yöntemleri uygular.

Adli Bilimler Ne İş Yapar?

Adli bilimler, olay yeri incelemesi, delil analizi ve suçları çözme süreçlerinde bilimsel teknikleri kullanarak bilgi sağlamakla ilgilenen bir disiplindir. Bu alanda uzmanlaşmış kişiler, adli vakalarda kanıtları toplar, analiz eder ve yasal süreçte kullanılıp kullanılamayacaklarını belirler. Adli bilimler, adli tıp, adli kimya, adli genetik ve adli balistik gibi alt disiplinleri içerir.

Adli Tıp

Adli tıp, suç mahallinde bulunan cesetler üzerinde otopsi yaparak ölüm nedenini belirler ve adli araştırmaları yürütür. Adli tıp uzmanları, kriminal vakalarda toplanan delilleri inceler ve yasal prosedürlere uygunluğunu değerlendirir. Cesetler üzerinde yapılan otopsiler, hastalıklar, travmalar veya suç eylemleriyle ilgili yaralanmalar gibi bilgiler sağlar.

Adli Kimya

Adli kimya, suç mahallinden alınan numuneleri analiz ederek kimyasal kanıtları ortaya çıkarır. Adli kimyacılar, suç mahallinde bulunan kan, tükürük, saç veya cilt hücreleri gibi materyalleri inceleyerek suçluyla ilişkilendirilebilecek deliller elde ederler. Ayrıca patlayıcılar, uyuşturucular ve zehirler gibi kimyasal maddelerin analizini yaparak adli araştırmalara yardımcı olurlar.

Adli Genetik

Adli genetik, suç mahallinde bulunan biyolojik materyalleri analiz ederek suçluların kimliklerini belirlemek için DNA tabanlı incelemeler yapar. Adli genetikçiler, kan, tükürük veya diğer bioörneklerden DNA izolasyonu yapar ve bunları kriminal vakalara ilişkin delillerle karşılaştırır. Bu yöntem, suçluların teşhis edilmesinde ve masumiyetin kanıtlanmasında büyük bir rol oynar.

Adli Balistik

Adli balistik, ateşli silahlar ve mermilerle ilgili bilimsel araştırmalar yaparak suç mahallinde bulunan mermi ve çekirdekleri analiz eder. Adli balistik uzmanları, mermilerin ateşlendiği silahları belirler ve mermilerin seyahat rotasını inceleyerek olaydaki ateşli silahın tespitini yapar. Ayrıca parmak izi ve DNA gibi diğer delilleri de analiz ederek suçluların tespitine katkıda bulunurlar.

Adli Bilimlerin Önemi

Adli bilimlerin önemi, suçları aydınlatmak ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını sağlamaktır. Bilimsel yöntemler kullanılarak elde edilen deliller, mahkemede sunulabilir ve yasal süreçte kullanılabilir. Adli bilimler, suçluların tespiti ve masumiyetin ispatı gibi ahlaki ve yasal sonuçlara katkıda bulunur. Ayrıca, suç oranlarının azaltılmasına ve suç teşebbüslerinin caydırılmasına yardımcı olur.

Adli bilimler, olay yeri incelemesi, delil analizi ve suçların çözülmesi gibi süreçlerde bilimsel teknikler kullanarak adalet sistemi için önemli bir role sahiptir. Adli bilimlerin alt disiplinleri, adli tıp, adli kimya, adli genetik ve adli balistik, farklı yöntemler ve analizler kullanarak suçlu tespitine ve masumiyetin ispatına yardımcı olurlar. Bu disiplinde uzmanlaşmış kişiler, adaletin sağlanması için suç mahallerinden delilleri toplar, analiz eder ve yasal süreçte kullanılıp kullanılamayacaklarını belirler.


Sıkça Sorulan Sorular

1) Adli bilimler nedir?

Adli bilimler, hukuki sorunların çözümünde bilimsel yöntemler ve teknikler kullanarak delil analizi ve yargılama süreçlerine katkıda bulunan multidisipliner bir alandır.

2) Adli bilimler hangi alanlardan oluşur?

Adli bilimler, biyoloji, kimya, fizik, genetik, kriminalistik, balistik, parmak izi analizi, belge incelemesi ve psikoloji gibi çeşitli bilim alanlarını içermektedir.

3) Adli bilimler hangi amaçlarla kullanılır?

Adli bilimler, suçluların tespiti, suçun işlenme biçimi ve saatinin belirlenmesi, delillerin analizi ve yorumlanması, şüpheli veya tanık ifadesinin doğruluğunun incelenmesi gibi amaçlarla kullanılır. Ayrıca mağdurun kimliğinin belirlenmesi, keşif süreçlerinde delillerin belirlenmesi ve yargılama sürecine katkıda bulunulması gibi amaçları da vardır.

4) Adli bilimlerin topluma faydası nedir?

Adli bilimler, suçları aydınlatarak adaletin tecelli etmesine yardımcı olur. Doğru ve tarafsız bir şekilde delil analizi yaparak suçlu veya suçsuzun belirlenmesine katkıda bulunur. Bu sayede masum insanların yanlışlıkla suçlanması önlenir ve gerçek suçluların cezalandırılması sağlanır. Ayrıca adli bilimlerin gelişimi, suçun işlenme yöntemlerinin ve tekniklerin belirlenmesinde kullanılabilir.

5) Adli bilimler hangi kurumlar tarafından kullanılır?

Adli bilimler, polis teşkilatı, adli tıp kurumları, jandarma, savcılık, mahkemeler ve diğer adli kurumlar tarafından kullanılmaktadır. Bu kurumlar, adli bilimleri kullanarak suçluları tespit etme, delil analizi yapma ve suçun işlenme biçimi hakkında bilimsel veriler elde etme amacıyla adli bilimlerden yararlanırlar.